مطالب مرتبط با کلید واژه

ساخت


مجموعه کارگاهی طراحی صنعتی

مجموعه کارگاهی طراحی صنعتی

• کارگاه چوب • کارگاه حجم سازی • کارگاه مدلسازی • کارگاه روش‌های ساخت (پلاستیک) این مجموعه کارگاهی در فضایی درحدود ۲۲۰ مترمربع در مجتمع پیامبراعظم (ص) احداث شده است. هدف از ساخت این مجموعه علاوه بر پوشش سرفصل آموزشی، ساخت انواع محصول با چوب، ...