آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای سامانه پایش آزاد و پژوهشیارفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
راهنمای اخذ پایان نامه تا دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
راهنمای نگارش پایان نامهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم اولیه پیشنهاد تحقیقفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم گزارش پیشرفتفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم های اعلام آمادگی برای دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم آگهی دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم های صورتجلسه دفاع از پایان نامهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تایید پایان نامه چاپ شدهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تحویل نسخ پایان نامهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تعهد اصالتفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
منشور اخلاق پژوهشفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست تسهیلات حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست پرداخت هزینه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست تغییر شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی (براساس بخشنامه شماره ۳۰/۷۴۵۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶)فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
معرفی نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد