آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۴۰۷۸)فرصت مطالعاتی۲۵ فروردین ۱۳۹۵
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها،مراکز علمی ،جامعه و صنعت (۱۰/۶۹۳۱۸)فرصت مطالعاتی۲۸ دی ۱۳۹۸
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران (۸۱/۶۰۰۰۳)اختراعات۲۵ خرداد ۱۳۹۳
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۹۶۵۱۰)اختراعات۰۸ اسفند ۱۳۹۴
اصلاحیه در خصوص تشویق مقالات (۶۸۶۲۷/۷۳/ ص ۹۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۲ بهمن ۱۳۹۶
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی (۱۰/۷۴۵۸۲)تشویق مقالات۱۶ بهمن ۱۳۹۸
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد (۷۰۳۶۲/۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۸ آذر ۱۳۹۴
متمم بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۹۲‬ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۷ / ۲۵۴۲۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
تشویق مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه درباره آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۱۲۴۸ /۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۱ آذر ۱۳۹۳
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۳۵۲۶۷۶/۸۷)تشویق مقالاتمنسوخ شده۲۲ دی ۱۳۹۲
آیین نامه طرح های پژوهشی (۷۰/۳۱۳۰۴)طرح پژوهشیمنسوخ شده۱۹ مرداد ۱۳۹۴
الحاق یک تبصره به ضوابط طرح های برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۸۵)طرح پژوهشی۱۰ آبان ۱۳۹۹
آیین نامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۷۶)طرح پژوهشی۰۷ آبان ۱۳۹۹
معافیت مالیاتی و بیمه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (۷۰/۳۶۵۸۶)طرح پژوهشی۱۰ شهریور ۱۳۹۴
روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی (۷۰/۲۳۷۶۷)تحصیلات تکمیلی۲۵ تیر ۱۳۹۶
شیوه نامه اجرایی آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۰/۴۷۵۸۱)تحصیلات تکمیلی۱۰ مهر ۱۳۹۵
ساماندهی امور اداری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۷۰/۲۳۷۶۶)تحصیلات تکمیلی۲۵ تیر ۱۳۹۶
ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۷۰/۲۴۴۳۲)تحصیلات تکمیلی۲۷ تیر ۱۳۹۶
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D رشته های غیرپزشکی (۳۰/۵۲۱۹۳)تحصیلات تکمیلی۲۴ آبان ۱۳۹۶
افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰/۵۱۹۰)تحصیلات تکمیلی۲۳ آبان ۱۳۹۶