آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش سه ماه فرصت مطالعاتیفرم های فرصت مطالعاتی
فرم نمره کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم درخواست پژوهانه (فایل word)فرم های پژوهانه
شیوه نامه و فرم درخواست معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله براساس بخشنامه شماره ۶۳۸۰۴/۷۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۴فرم های دانشجویان دکتری
فرم شرکت در کنفرانس داخلیفرم های شرکت در کنفرانس
فرم بررسی و ارزیابی ماموریت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرم های فرصت مطالعاتی
فرم بررسی و ارزیابی شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورفرم های شرکت در کنفرانس
فرم معرفی نامه تحقیقاتیفرم معرفی نامه تحقیقاتی
فرم درخواست پژوهانه (فایل pdf)فرم های پژوهانه
نحوه هزینه کرد و روند پرداخت پژوهانهفرم های پژوهانه
شیوه نامه نگارش گزارش کارآموزیفرم های کارآموزی
راهنمای انجام واحد کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم پایان دوره کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم ساعات حضور کارآموز در محل کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم شماره ۱ کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم هزینه کرد بودجه پژوهانهفرم های پژوهانه
گزارش نهایی فرصت مطالعاتیفرم های فرصت مطالعاتی
صورت جلسات دفاع دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمی (جهت تسویه حساب دانشجویان دکتری)فرم های دانشجویان دکتری