آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گواهی اصالت ترجمه کتابفرم های انتشار کتاب
شیوه نامه ساختار و وظایف کنسرسیوم واحدهای پژوهشی (مراکز تحقیقاتی) دانشگاه آزاد اسلامی (۶۳۹۸۷)سایر بخشنامه ها۰۹ دی ۱۳۹۸
نحوه هزینه کرد و روند پرداخت پژوهانهفرم های پژوهانه
فرم تایید تشویق مقالهفرم های تشویق مقالاتمنسوخ شده
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور (۷۳/۹۴۳۴۳)تحصیلات تکمیلی۲۱ خرداد ۱۳۸۸
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد (۷۰۳۶۲/۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۸ آذر ۱۳۹۴
آیین نامه طرح های پژوهشی (۷۰/۳۱۳۰۴)طرح پژوهشیمنسوخ شده۱۹ مرداد ۱۳۹۴
متمم اصلاحی شماره ۷۳/۴۷۷۴۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۱، مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور (۷۰/۷۵۷۳۶)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۸ دی ۱۳۹۵
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران (۸۱/۶۰۰۰۳)اختراعات۲۵ خرداد ۱۳۹۳
شیوه نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتریآزمایشگاه ها و کارگاه ها
دستورالعمل و فرم های تامین تجهیزات برای آزمایشگاهها و کارگاهها (pdf)فرم های آزمایشگاه ها و کارگاه ها
اساسنامه مجلهفرم های انتشار مجلات علمی
شیوه نامه طراحی جلدفرم های انتشار کتاب
شیوه نامه صفحه آراییفرم های انتشار کتاب
دستورالعمل بازاریابی محصولات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی (۶۳۹۸۹)سایر بخشنامه ها۰۹ دی ۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰/۶۲۸۱۵)انتشار مجلات علمی۰۴ دی ۱۳۹۸
فرم معرفی نامه تحقیقاتیفرم معرفی نامه تحقیقاتی
فرم هزینه کرد بودجه پژوهانهفرم های پژوهانه
فرم درخواست تشویق مقالاتفرم های تشویق مقالاتمنسوخ شده
آیین نامه دوره دکتریتحصیلات تکمیلی