آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره ۲ استفاده از تسهیلات پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتریفرم های آزمایشگاه ها و کارگاه ها
فرم اطلاعات کتابفرم های انتشار کتاب
پرسشنامه مخصوص سردبیرفرم های انتشار مجلات علمی
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰/۲۱۲۳)سایر بخشنامه ها۱۷ آبان ۱۳۹۹
آیین نامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۷۶)طرح پژوهشی۰۷ آبان ۱۳۹۹
فرم درخواست تغییر شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی (براساس بخشنامه شماره ۳۰/۷۴۵۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶)فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
گواهی اصالت تالیف کتابفرم های انتشار کتاب
فرم درخواست پژوهانه (فایل pdf)فرم های پژوهانه
فرم تعهدنامه انتشار مقالهفرم های تشویق مقالاتمنسوخ شده
معرفی نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
راهنما و مشاور خارج از کشور (۷۳/۱۵۰۲۲۱)تحصیلات تکمیلی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
متمم بخشنامه شماره ۳۸۶۷۳/۷۳ مورخ ۹۳/۲/۲۴، شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشور (۱۰۹۳۵۸/۷۰)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۳ آبان ۱۳۹۴
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی (۸۷/۵۴۳۹۷)انتشار کتابمنسوخ شده۲۶ مرداد ۱۳۹۳
فرم شماره ۳ درخواست استفاده از خدمات پژوهشی خارج از دانشگاه در پایان نامه رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرم های آزمایشگاه ها و کارگاه ها
آیین نامه حمایت از پایان نامه دانشجویان ارشد و رساله دکتری تخصصی (۷۳/۹۰۸۱)آزمایشگاه ها و کارگاه ها۲۵ فروردین ۱۳۹۳
دستورالعمل و فرم های تامین تجهیزات برای آزمایشگاهها و کارگاهها (word)فرم های آزمایشگاه ها و کارگاه ها
پرسشنامه مخصوص اعضا هیات تحریریهفرم های انتشار مجلات علمی
ایین نامه نشریات علمی وزارت علومانتشار مجلات علمی۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها،مراکز علمی ،جامعه و صنعت (۱۰/۶۹۳۱۸)فرصت مطالعاتی۲۸ دی ۱۳۹۸
الحاق یک تبصره به ضوابط طرح های برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۸۵)طرح پژوهشی۱۰ آبان ۱۳۹۹