آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره ۱- جدول اطلاعات مجله و اعضا هیات تحریریهفرم های انتشار مجلات علمی
صورتجلسه گروهفرم های انتشار مجلات علمی
درخواست عضویتفرم های انتشار مجلات علمی
خود اظهاری سردبیر و اعضا گروه دبیرانفرم های انتشار مجلات علمی
فرم مشخصات صاحب کتاب - شماره ۲فرم های انتشار کتاب
فرم درخواست پرداخت هزینه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دکتری
فرم درخواست تسهیلات حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
ارسال فرم اصالت پایان نامه (۷۳/۳۶۵۲۲۵)تحصیلات تکمیلی۱۶ آذر ۱۳۸۹
تشویق مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه درباره آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۱۲۴۸ /۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۱ آذر ۱۳۹۳
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور (۳۸۶۷۳/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور (۴۷۷۴۸۹/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۰۱ اسفند ۱۳۸۹
فرم شماره ۱ استفاده از تسهیلات پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتریفرم های آزمایشگاه ها و کارگاه ها
موافقت نامه برای همه اعضافرم های انتشار مجلات علمی
پرسشنامه مخصوص مدیر مسوولفرم های انتشار مجلات علمی
فرم درخواست پژوهانه (فایل word)فرم های پژوهانه
معرفی نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم درخواست پرداخت هزینه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۳/۱۵۵۳۰۴)تحصیلات تکمیلی۱۰ مرداد ۱۳۸۸
متمم بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۹۲‬ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۷ / ۲۵۴۲۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
بخشنامه ساماندهی استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه در پایان نامه رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۳۰/۵۹۲۵۰)آزمایشگاه ها و کارگاه ها۱۸ بهمن ۱۳۹۹