آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم بررسی کتاب-ترجمهفرم های انتشار کتاب
فرم اطلاعات رساله دکتری- فرم بفرم های دانشجویان دکتری
فرم تحویل نسخ پایان نامهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۷۳/۲۶۸۵۵۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ آبان ۱۳۹۲
فرم صورتجلسه شورای گروهفرم های انتشار کتاب
صورت جلسات دفاع دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم تعهد اصالتفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری (۷۳/۱۵۲۹۵۴)تحصیلات تکمیلی۲۴ مرداد ۱۳۹۲
طرح توجیهی درخواست انتشار نشریه علمیفرم های انتشار مجلات علمی
فرم مشخصات صاحب کتاب - شماره ۱فرم های انتشار کتاب
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی (۱۰/۷۴۵۸۲)تشویق مقالات۱۶ بهمن ۱۳۹۸
شیوه نامه و فرم درخواست معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله براساس بخشنامه شماره ۶۳۸۰۴/۷۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۴فرم های دانشجویان دکتری
فرم درخواست تسهیلات حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دکتری
منشور اخلاق پژوهشفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها (۷۳/۳۴۵۱۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۳۵۲۶۷۶/۸۷)تشویق مقالاتمنسوخ شده۲۲ دی ۱۳۹۲
فرم حق التشویق چاپ مقالات علمیفرم های تشویق مقالات
فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمیفرم های تشویق مقالات
فرمهای تغییر ارکان نشریه- شناسنامه نشریاتفرم های انتشار مجلات علمی
فرم و مدارک مورد نیاز برای هرگونه تغییر برای نشریه دارای مجوزفرم های انتشار مجلات علمی