آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تایید اصلاحات رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم آگهی دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های تخصصی (۷۳/۲۸۹۹۶)تحصیلات تکمیلی۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
شیوه نامه و مدارک مورد نیاز برای چاپ کتاب توسط اعضا هیات علمی واحدفرم های انتشار کتاب
قرارداد تالیف و ترجمه کتابفرم های انتشار کتاب
تعهد نامه اصالت مقاله مستخرج از پایان نامهفرم های دانشجویان دکتری
فرم های صورتجلسه دفاع از پایان نامهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری (۷۳/۹۰۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۵ فروردین ۱۳۹۳
طرح توجیهی کتاب تالیفیفرم های انتشار کتاب
فرم تعهد نامه اصالت رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
چکونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله تخصصی p.h.d با در نظر گرفتن امتیاز های تشویقی برای دستاورد های پژوهشی (۷۳/۳۵۲۶۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۲ آذر ۱۳۹۲
طرح توجیهی کتاب ترجمهفرم های انتشار کتاب
فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمیفرم های دانشجویان دکتری
فرم اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد – دکتری حرفه ای- رساله های دکتری تخصصی (۷۳/۳۵۲۶۸۴)تحصیلات تکمیلی۲۲ دی ۱۳۹۲
فرم بررسی کتاب-تالیففرم های انتشار کتاب
فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمی (جهت تسویه حساب دانشجویان دکتری)فرم های دانشجویان دکتری
فرم تایید پایان نامه چاپ شدهفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۷۳/۲۹۹۹۲۰)تحصیلات تکمیلی۰۹ آذر ۱۳۹۲
مدارک راه اندازی نشریهفرم های انتشار مجلات علمی