آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ابلاع مصوبه جلسه ۲۴۴ مورح ۲۳/۸/۹۶ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص تبصره ماده ۲۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد (بخشنامه شماره ۴۷۵۸۱/۱۰ مورح ۱۰/۷۰/۹۵)تحصیلات تکمیلی۱۰ دی ۱۳۹۶
افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰/۵۱۹۰)تحصیلات تکمیلی۲۳ آبان ۱۳۹۶
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D رشته های غیرپزشکی (۳۰/۵۲۱۹۳)تحصیلات تکمیلی۲۴ آبان ۱۳۹۶
ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۷۰/۲۴۴۳۲)تحصیلات تکمیلی۲۷ تیر ۱۳۹۶
ساماندهی امور اداری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۷۰/۲۳۷۶۶)تحصیلات تکمیلی۲۵ تیر ۱۳۹۶
روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی (۷۰/۲۳۷۶۷)تحصیلات تکمیلی۲۵ تیر ۱۳۹۶
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد (۷۰/۳۷۸۶)تحصیلات تکمیلی۲۸ فروردین ۱۳۹۶
صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی (۷۰/۱۸۵۶)تحصیلات تکمیلی۲۱ فروردین ۱۳۹۶
الزوم استفاده از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد (۷۰/۸۳۳۸۹)تحصیلات تکمیلی۱۴ بهمن ۱۳۹۵
مجوز همکاری برای راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله دکتری (۴۰۲۴۰/۷۰/ص/۹۵)تحصیلات تکمیلی۱۳ شهریور ۱۳۹۵
فرم شرکت در کنفرانس داخلیفرم های شرکت در کنفرانس
فرم ساعات حضور کارآموز در محل کارآموزیفرم های کارآموزی
گزارش سه ماه فرصت مطالعاتیفرم های فرصت مطالعاتی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
فلوچارت تصویب پروپوزال رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
شیوه نامه اخذ رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
راهنمای اخذ پایان نامه تا دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
شیوه نامه اجرایی آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۰/۴۷۵۸۱)تحصیلات تکمیلی۱۰ مهر ۱۳۹۵
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزیفرم های کارآموزی
گزارش نهایی فرصت مطالعاتیفرم های فرصت مطالعاتی