آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز و دفاع رساله های دکتری تخصصی (۳۰/۵۸۰۷۲)تحصیلات تکمیلی۱۴ بهمن ۱۳۹۹
متمم دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشیتحصیلات تکمیلی۲۲ دی ۱۳۹۹
دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی۰۶ دی ۱۳۹۹
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه ۱۰/۷۹۵۳۴ )تحصیلات تکمیلی۰۷ اسفند ۱۳۹۸
شیوه نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰/۱۴۸ص/۹۹)انتشار کتاب۱۴ خرداد ۱۳۹۹
شیوه‌نامه تکمیلی یکپارچه‌سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزادتحصیلات تکمیلی۳۱ فروردین ۱۳۹۹
بخشنامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی -پژوهشی به آموزشی (۳۰/۷۴۵۵۶)تحصیلات تکمیلی۱۶ بهمن ۱۳۹۸
دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد (۱۰/۶۲۲۰۴)تحصیلات تکمیلی۰۳ دی ۱۳۹۸
اصلاحیه بخشنامه شماره ۲۸۹۹۶ در خصوص نسبت همکاری اعضای هیات علمی در رساله دکتری تخصصی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۳۰/۶۲۹۷۱)تحصیلات تکمیلی۰۷ دی ۱۳۹۸
فرم بررسی و ارزیابی ماموریت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرم های فرصت مطالعاتی
فرم بررسی و ارزیابی شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورفرم های شرکت در کنفرانس
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (۱۰/۵۸۷۲۳)پژوهانه۱۹ آذر ۱۳۹۸
فرم شماره ۱ کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم های فرصت مطالعاتی
فرم صفر طرح پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
فرم پروپوزال رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
راهنمای سامانه پایش آزاد و پژوهشیارفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی (۷۰/۴۵۷۰۵)تحصیلات تکمیلی۱۰ آبان ۱۳۹۷