آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۴۰۷۸)فرصت مطالعاتی۲۵ فروردین ۱۳۹۵
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران (۸۱/۶۰۰۰۳)اختراعات۲۵ خرداد ۱۳۹۳
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۹۶۵۱۰)اختراعات۰۸ اسفند ۱۳۹۴
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور (۴۷۷۴۸۹/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۰۱ اسفند ۱۳۸۹
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور (۳۸۶۷۳/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
متمم بخشنامه شماره ۳۸۶۷۳/۷۳ مورخ ۹۳/۲/۲۴، شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشور (۱۰۹۳۵۸/۷۰)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۳ آبان ۱۳۹۴
آیین نامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۷۶)طرح پژوهشی۰۷ آبان ۱۳۹۹
متمم اصلاحی شماره ۷۳/۴۷۷۴۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۱، مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور (۷۰/۷۵۷۳۶)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۸ دی ۱۳۹۵
الحاق یک تبصره به ضوابط طرح های برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۸۵)طرح پژوهشی۱۰ آبان ۱۳۹۹
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی (۷۰/۱۰۹۳۵۸)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۳ اسفند ۱۳۹۳
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها،مراکز علمی ،جامعه و صنعت (۱۰/۶۹۳۱۸)فرصت مطالعاتی۲۸ دی ۱۳۹۸
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰/۲۱۲۳)سایر بخشنامه ها۱۷ آبان ۱۳۹۹
معافیت مالیاتی و بیمه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (۷۰/۳۶۵۸۶)طرح پژوهشی۱۰ شهریور ۱۳۹۴
آیین نامه دوره دکتریتحصیلات تکمیلی
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور (۷۳/۹۴۳۴۳)تحصیلات تکمیلی۲۱ خرداد ۱۳۸۸
راهنما و مشاور خارج از کشور (۷۳/۱۵۰۲۲۱)تحصیلات تکمیلی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۳/۱۵۵۳۰۴)تحصیلات تکمیلی۱۰ مرداد ۱۳۸۸
ارسال فرم اصالت پایان نامه (۷۳/۳۶۵۲۲۵)تحصیلات تکمیلی۱۶ آذر ۱۳۸۹