آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۴۰۷۸)فرصت مطالعاتی۲۵ فروردین ۱۳۹۵
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها،مراکز علمی ،جامعه و صنعت (۱۰/۶۹۳۱۸)فرصت مطالعاتی۲۸ دی ۱۳۹۸
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران (۸۱/۶۰۰۰۳)اختراعات۲۵ خرداد ۱۳۹۳
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۹۶۵۱۰)اختراعات۰۸ اسفند ۱۳۹۴
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۳۵۲۶۷۶/۸۷)تشویق مقالاتمنسوخ شده۲۲ دی ۱۳۹۲
تشویق مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه درباره آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۱۲۴۸ /۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۱ آذر ۱۳۹۳
متمم بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۹۲‬ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۷ / ۲۵۴۲۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد (۷۰۳۶۲/۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۸ آذر ۱۳۹۴
اصلاحیه در خصوص تشویق مقالات (۶۸۶۲۷/۷۳/ ص ۹۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۲ بهمن ۱۳۹۶
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی (۱۰/۷۴۵۸۲)تشویق مقالات۱۶ بهمن ۱۳۹۸
آیین نامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۷۶)طرح پژوهشی۰۷ آبان ۱۳۹۹
الحاق یک تبصره به ضوابط طرح های برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۸۵)طرح پژوهشی۱۰ آبان ۱۳۹۹
آیین نامه طرح های پژوهشی (۷۰/۳۱۳۰۴)طرح پژوهشیمنسوخ شده۱۹ مرداد ۱۳۹۴
معافیت مالیاتی و بیمه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (۷۰/۳۶۵۸۶)طرح پژوهشی۱۰ شهریور ۱۳۹۴
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
آیین نامه دوره دکتریتحصیلات تکمیلی
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور (۷۳/۹۴۳۴۳)تحصیلات تکمیلی۲۱ خرداد ۱۳۸۸
راهنما و مشاور خارج از کشور (۷۳/۱۵۰۲۲۱)تحصیلات تکمیلی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۳/۱۵۵۳۰۴)تحصیلات تکمیلی۱۰ مرداد ۱۳۸۸