آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه دوره دکتریتحصیلات تکمیلی
شیوه نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتریآزمایشگاه ها و کارگاه ها
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور (۷۳/۹۴۳۴۳)تحصیلات تکمیلی۲۱ خرداد ۱۳۸۸
راهنما و مشاور خارج از کشور (۷۳/۱۵۰۲۲۱)تحصیلات تکمیلی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۳/۱۵۵۳۰۴)تحصیلات تکمیلی۱۰ مرداد ۱۳۸۸
ارسال فرم اصالت پایان نامه (۷۳/۳۶۵۲۲۵)تحصیلات تکمیلی۱۶ آذر ۱۳۸۹
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور (۴۷۷۴۸۹/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۰۱ اسفند ۱۳۸۹
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها (۷۳/۳۴۵۱۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری (۷۳/۱۵۲۹۵۴)تحصیلات تکمیلی۲۴ مرداد ۱۳۹۲
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۷۳/۲۶۸۵۵۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ آبان ۱۳۹۲
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۷۳/۲۹۹۹۲۰)تحصیلات تکمیلی۰۹ آذر ۱۳۹۲
چکونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله تخصصی p.h.d با در نظر گرفتن امتیاز های تشویقی برای دستاورد های پژوهشی (۷۳/۳۵۲۶۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۲ آذر ۱۳۹۲
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۳۵۲۶۷۶/۸۷)تشویق مقالاتمنسوخ شده۲۲ دی ۱۳۹۲
حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد – دکتری حرفه ای- رساله های دکتری تخصصی (۷۳/۳۵۲۶۸۴)تحصیلات تکمیلی۲۲ دی ۱۳۹۲
حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری (۷۳/۹۰۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۵ فروردین ۱۳۹۳
آیین نامه حمایت از پایان نامه دانشجویان ارشد و رساله دکتری تخصصی (۷۳/۹۰۸۱)آزمایشگاه ها و کارگاه ها۲۵ فروردین ۱۳۹۳
متمم بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۹۲‬ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۷ / ۲۵۴۲۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های تخصصی (۷۳/۲۸۹۹۶)تحصیلات تکمیلی۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور (۳۸۶۷۳/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران (۸۱/۶۰۰۰۳)اختراعات۲۵ خرداد ۱۳۹۳