آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۷۲ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران (۸۱/۶۰۰۰۳)اختراعات۲۵ خرداد ۱۳۹۳
شیوه نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتریآزمایشگاه ها و کارگاه ها
دستورالعمل بازاریابی محصولات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی (۶۳۹۸۹)سایر بخشنامه ها۰۹ دی ۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰/۶۲۸۱۵)انتشار مجلات علمی۰۴ دی ۱۳۹۸
آیین نامه دوره دکتریتحصیلات تکمیلی
اصلاحیه در خصوص تشویق مقالات (۶۸۶۲۷/۷۳/ ص ۹۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۲ بهمن ۱۳۹۶
معافیت مالیاتی و بیمه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (۷۰/۳۶۵۸۶)طرح پژوهشی۱۰ شهریور ۱۳۹۴
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی (۷۰/۱۰۹۳۵۸)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۳ اسفند ۱۳۹۳
حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۹۶۵۱۰)اختراعات۰۸ اسفند ۱۳۹۴
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (۷۰/۲۷۲۶۳)پژوهانهمنسوخ شده۱۴ تیر ۱۳۹۵
نحوه اختصاص، اعتبارتشویقی و پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزینه های آماده سازی مجله های علمی (۷۰/۱۸۵۱۲)انتشار مجلات علمیمنسوخ شده۲۴ خرداد ۱۳۹۴
فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی (۷۰/۴۰۷۸)فرصت مطالعاتی۲۵ فروردین ۱۳۹۵