آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تشویق مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه درباره آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۱۲۴۸ /۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۱ آذر ۱۳۹۳
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور (۳۸۶۷۳/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور (۴۷۷۴۸۹/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۰۱ اسفند ۱۳۸۹
عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۳/۱۵۵۳۰۴)تحصیلات تکمیلی۱۰ مرداد ۱۳۸۸
متمم بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۹۲‬ شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۸۷ / ۲۵۴۲۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
بخشنامه ساماندهی استفاده از خدمات پژوهشی متعارف خارج از دانشگاه در پایان نامه رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۳۰/۵۹۲۵۰)آزمایشگاه ها و کارگاه ها۱۸ بهمن ۱۳۹۹
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰/۲۱۲۳)سایر بخشنامه ها۱۷ آبان ۱۳۹۹
آیین نامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۷۶)طرح پژوهشی۰۷ آبان ۱۳۹۹
راهنما و مشاور خارج از کشور (۷۳/۱۵۰۲۲۱)تحصیلات تکمیلی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
متمم بخشنامه شماره ۳۸۶۷۳/۷۳ مورخ ۹۳/۲/۲۴، شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشور (۱۰۹۳۵۸/۷۰)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۳ آبان ۱۳۹۴
شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی (۸۷/۵۴۳۹۷)انتشار کتابمنسوخ شده۲۶ مرداد ۱۳۹۳
آیین نامه حمایت از پایان نامه دانشجویان ارشد و رساله دکتری تخصصی (۷۳/۹۰۸۱)آزمایشگاه ها و کارگاه ها۲۵ فروردین ۱۳۹۳
ایین نامه نشریات علمی وزارت علومانتشار مجلات علمی۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها،مراکز علمی ،جامعه و صنعت (۱۰/۶۹۳۱۸)فرصت مطالعاتی۲۸ دی ۱۳۹۸
الحاق یک تبصره به ضوابط طرح های برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۸۵)طرح پژوهشی۱۰ آبان ۱۳۹۹
شیوه نامه ساختار و وظایف کنسرسیوم واحدهای پژوهشی (مراکز تحقیقاتی) دانشگاه آزاد اسلامی (۶۳۹۸۷)سایر بخشنامه ها۰۹ دی ۱۳۹۸
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور (۷۳/۹۴۳۴۳)تحصیلات تکمیلی۲۱ خرداد ۱۳۸۸
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد (۷۰۳۶۲/۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۸ آذر ۱۳۹۴
آیین نامه طرح های پژوهشی (۷۰/۳۱۳۰۴)طرح پژوهشیمنسوخ شده۱۹ مرداد ۱۳۹۴
متمم اصلاحی شماره ۷۳/۴۷۷۴۸۹ مورخ ۸۹/۱۲/۱، مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور (۷۰/۷۵۷۳۶)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۸ دی ۱۳۹۵