آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی (۷۰/۱۸۵۶)تحصیلات تکمیلی۲۱ فروردین ۱۳۹۶
الزوم استفاده از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد (۷۰/۸۳۳۸۹)تحصیلات تکمیلی۱۴ بهمن ۱۳۹۵
مجوز همکاری برای راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله دکتری (۴۰۲۴۰/۷۰/ص/۹۵)تحصیلات تکمیلی۱۳ شهریور ۱۳۹۵
شیوه نامه اجرایی آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۰/۴۷۵۸۱)تحصیلات تکمیلی۱۰ مهر ۱۳۹۵
محاسبه حق الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان نامه سال ۹۵ (۱۹۴۹۲/۷۰/ص/۹۵)تحصیلات تکمیلی۱۳ خرداد ۱۳۹۵
نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری (۷۰/۱۴۳۷۹)تحصیلات تکمیلی۰۵ خرداد ۱۳۹۴
فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی راهنمایی و مشاوره برای واحد های کوچک، متوسط، بزرگ (۷۰/۸۰۲۷۱)تحصیلات تکمیلی۲۳ دی ۱۳۹۴
معافیت شهریه تمدید رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع از رساله (۷۰/۶۳۸۰۴)تحصیلات تکمیلی۲۷ آبان ۱۳۹۴
استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۷۳/۶۰۱۰۱)تحصیلات تکمیلی۲۵ خرداد ۱۳۹۳
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های تخصصی (۷۳/۲۸۹۹۶)تحصیلات تکمیلی۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری (۷۳/۹۰۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۵ فروردین ۱۳۹۳
چکونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله تخصصی p.h.d با در نظر گرفتن امتیاز های تشویقی برای دستاورد های پژوهشی (۷۳/۳۵۲۶۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۲ آذر ۱۳۹۲
حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد – دکتری حرفه ای- رساله های دکتری تخصصی (۷۳/۳۵۲۶۸۴)تحصیلات تکمیلی۲۲ دی ۱۳۹۲
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۷۳/۲۹۹۹۲۰)تحصیلات تکمیلی۰۹ آذر ۱۳۹۲
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۷۳/۲۶۸۵۵۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ آبان ۱۳۹۲
مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری (۷۳/۱۵۲۹۵۴)تحصیلات تکمیلی۲۴ مرداد ۱۳۹۲
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی (۱۰/۷۴۵۸۲)تشویق مقالات۱۶ بهمن ۱۳۹۸
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها (۷۳/۳۴۵۱۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۳۵۲۶۷۶/۸۷)تشویق مقالاتمنسوخ شده۲۲ دی ۱۳۹۲
ارسال فرم اصالت پایان نامه (۷۳/۳۶۵۲۲۵)تحصیلات تکمیلی۱۶ آذر ۱۳۸۹