تغییر شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی

تعداد بازدید:۳۸۵۲

شیوه نامه درخواست تغییر شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشی (براساس بخشنامه شماره 30/74556 مورخ 1398/11/16)

متمم دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشی (براساس بخشنامه شماره 30/52917 مورخ 1399/10/22)

این شیوه نامه در راستای دستورالعمل "تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی –پژوهشی به آموزشی" با هدف حفظ کیفیت آموزشی برای کلیه دانشجویان براساس ضوابط آموزشی ذیل قابل اجرا می باشد.

براساس این بخشنامه و متمم آن متقاضیان استفاده از این دستورالعمل باید دارای شرایط زیر باشند:

 • استفاده از شیوه آموزشی جهت دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای کلیه دانشجویان ورودی 96 و ماقبل آن قابل اجرا می باشد.
 • دانشجوی متقاضی باید تمام واحدهای آموزشی (شامل جبرانی، اصلی، انتخابی و تخصصی) را با کسب حداقل میانگین ۱۴ گذرانده باشد.
 • دانشجوی متقاضی باید وظایف آموزشی خود را وفق مقررات آموزشی دانشگاه تا زمان ارائه تقاضا انجام داده و هیچ گونه منع آموزشی نداشته باشد.

همچنین روند اجرایی بهره مندی از این دستورالعمل عبارت است از:

 1. در نیمسالی که دانشجو مبادرت به انتخاب واحد پایان نموده است چنانچه پس از گذشت شش ماه (یک ترم تحصیلی) نتواند مراحل اجرای فرآیند پایان‌نامه را به اتمام برساند و در صورت تأیید استاد راهنما مبنی بر عدم توانایی دانشجو در انجام پایان‌نامه، دانشجو در ترم بعدی می تواند به جای پایان‌نامه، ۶ واحد درسی انتخاب کند.
 2. چنانچه دانشجو نسبت به اخذ پایان‌نامه اقدام کند و با تقاضای کتبی دانشجو برای تعیین موضوع و استاد راهنما، گروه تخصصی در همان ترم تحصیلی نتواند نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام کند، در صورت درخواست دانشجو مبنی بر تغییر از شیوه آموزشی-پژوهشی به آموزشی و تأیید گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده، دانشجو می تواند به روش آموزش‌محور ۶ واحد درسی به جای پایان‌نامه در همان ترم انتخاب کند. فرایند جایگزینی 6 واحد درسی بجای پایان نامه باید قبل از اتمام بازه حذف و اضافه در همان ترم انجام شود و شهریه دانشجو نیز به شیوه آموزشی بر اساس 6 واحد درس انتخابی محاسبه می گردد.

تبصره:

 1. تغییر شیوه از آموزشی-پژوهشی به آموزشی و بازگشت آن در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار درصورت تصویب مراجع ذیصلاح امکان‌پذیر است و تاریخ فارغ‌التحصیلی براساس آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو و طبق تقویم مصوب آموزشی دانشگاه تعیین خواهد شد.
 2. دانش‌آموختگانی که براساس این شیوه‌نامه فارغ‌التحصیل می شوند، در مدارک تحصیلی آنها عنوان شیوه "آموزش‌محور" قید خواهد شد و از امتیازات دانش‌آموختگان آموزشی-پژوهشی بهره‌مند نخواهند شد.
 3. دانش آموختگان شیوه آموزشی مجاز به تحصیل در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نمی باشند.

مراحل درخواست:

 • تکمیل فرم درخواست توسط دانشجو
 • اعلام نظر و تایید کارشناس و رئیس اداره آموزش دانشکده
 • اعلام نظر و تایید کارشناس/ رئیس اداره پژوهش دانشکده
 • اعلام نظر استاد راهنما
 • طرح در شورای تخصصی گروه و اعلام دروس جایگزین پایان نامه و تایید مدیر گروه آموزشی
 • طرح در شوری پژوهشی دانشکده و تایید موارد توسط ریاست دانشکده

نکته 1: تصویر درخواست تکمیل شده بهمراه سایر مستندات بصورت الکترونیکی طی نامه ای از طریق سیستم اتوماسیون مکاتبات به معاونت پژوهش و فناوری (رونوشت به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت اداری مالی) ارسال گردد.

نکته 2: اصل فرم تکمیل شده در پرونده دانشجو بایگانی گردد.