هسته های پژوهش

تعداد بازدید:۱۵۶

هسته فناوری و سلامت

محورها:

  • توسعه کیفی و کمی پژوهش و فناوری در زمینه سلامت
  • طراحی و تولید محتوای بومی برنامه های AR/VR با اهداف درمانی/ آموزشی
  • طراحی و تولید تجهیزات با استفاده از فن آوریهای نوین در حوزه سلامت

 

هسته سلامت، صنعت جامعه

محورها:

  • ارتقاء سلامت در صنعت
  • - ارتقاء سلامت در جامعه (کودکان، بزرگسالان، سالمندان)
  • - تغییر و اصلاح سبک زندگی
  • - پایش سلامت