معرفی مرکز

تعداد بازدید:۱۰۲۷

چشم انداز

تبدیل شدن به مرکز تحقیقات پیشرو در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تحقیقات سیاستگذاری و ارتقاء سلامت

 

رسالت

مرکز تحقیقات صنعت و سلامت ماموریت دارد تا از طریق همکاری با صاحبان صنایع، سازمانها و نهادهای اجتماعی مختلف در دو محور پژوهش و آموزش به افزایش دانش و ارتقاء سطح سلامت جامعه کمک نماید

 

اهداف

  • فراهم نمودن بستر مناسب برای همکاری با صنایع، سازمان ها و نهادهای مرتبط دیگر به منظور انجام پژوهش

  • تولید اطلاعات و مستندات مبتنی بر شواهد علمی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در صنایع مختلف

  • برگزاری دوره ‏های آموزشی مختلف با هدف توانمندسازی نیروی انسانی در صنایع مختلف

  • ارائه آموزشهای عمومی در حوزه سلامت