اهداف

تعداد بازدید:۵۴۶۰

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود، لذا معاونت پژوهش و فناوری به عنوان یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌های ستادی دانشگاه است، با توجه به اینکه پژوهش و فناوری یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اصلی پیشرفت و توسعه پایدار در کشور می باشد، رسالت اصلی در پژوهش و فناوری معطوف به تولید علم و نیز انجام پژوهش و تولید فناوری نموده است.

لذا با توجه به اینکه در چند سال اخیر در عرصه گفتمان‌سازی، پیشرفت‌های خوبی صورت پذیرفته و اکنون نوبت به اقدام و عمل رسیده است، این معاونت در راستای سیاست‌های پژوهشی کشور برای ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی بسترسازی نموده و تلاش دارد تا با تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه نسل سوم و نسل چهارم "دانشگاه کارآفرین" و "دانشگاه تاثیر گذار بر مسائل اقتصادی و تعیین سیاست های کشور تولید علم به ثروت" تاسیس شرکت‌های دانش بنیان و ارتباط و همکاری بیشتر با نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی بخش‌های صنعتی و خدماتی در جهت رفع نیازهای کشور حرکت نماید.

همچنین با توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بهتر به منظور کاهش در هزینه‌های دانشگاه و همچنین هزینه‌های آموزش به خصوص در سیستم‌های آموزش از راه دور در راستای تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی سر لوحه کار خود قرار داده است.

امروزه پژوهش و فناوری نقش عمده ای در ایجاد استقلال و توسعه پایدار داشته و جوامع گوناگون در برنامه ریزی های سازمانی، مأموریت ها، چشم اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست های اجرایی و راهکارها را اولویت های خود قرار می دهند. قطعاً هدف از چنین رویکردی، پدیدآوردن زمینه ها و امکاناتی است که به کمک آنها بتوان ضمن گسترش مرزهای دانش، به فناوری های نوین و پیشرفته برای پاسخ گویی به نیازها و تحولات جدید در اقتصاد دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در راستای سیاست های ابلاغی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری دست یافت.

علیرغم ضرورت انجام پژوهش در کشور و نقش زیربنایی آن در توسعه علمی کشور، چالش های بسیاری در مقابل آن قرار دارد که اجازه نمی دهد از تمامی توان و ظرفیت های تحقیقاتی موجود استفاده شود.

اصولاً مشکلات و چالش‌هایی که پژوهش در ایران با آن مواجه است، مشابه تمام کشورهای در حال توسعه می‌باشد. از این رو شناخت ضعف ها و کاستی های این عرصه می تواند به بیشتر شدن عمق و دقت بینش برنامه ریزان کمک کند.

همچنین، سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی جهت ایجاد زیرساخت فناوری و نوآوری و برنامه ریزی اجرایی جهت به کارگیری و توسعه فناوری های جدید در قالب پروژه های پژوهشی متناسب با نیازهای عملیاتی کشور و کسب جایگاه شایسته علم و فناوری ضروری به نظر می رسد.