معرفی

تعداد بازدید:۳۷۴۰
  • حمایت از صاحبان نظریه و نوآوران در عرصه علوم انسانی در برپایی کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره
  • ساماندهی و برنامه ریزی اختراعات برتر و برپایی نمایشگاه‌های تخصصی فناوری، پژوهشی و فن بازار
  • ساماندهی کارآموزی و کارورزی دانشجویان