مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

تعداد بازدید:۴۷۹۴

 

نام و نام خانوادگی: نسترن حجاریان

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

 

صفحه شخصی: http://faculty.wtiau.ac.ir/hajariyan-nastaran/fa