کارکنان

تعداد بازدید:۱۱۳۱۶

حمیدرضا میچانی

مسئول دفتر معاونت

سعیده قربانیان

مسئول امور پایان نامه‌ها

ابراهیم مهری

رئیس اداره باشگاه پژوهشگران جوان

فرزانه جنیدی

کارشناس ارتباط با صنعت و جمعه

 

مونا مومنی هروی

کارشناس امور پژوهشی- طرحهای پژوهشی و تشویق مقالات

 

گیتا حیدری

کارشناس پژوهش