مدیر پژوهش

تعداد بازدید:۱۰۰۲۶

 

نام و نام خانوادگی: فرزین صمصامی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

صفحه شخصی: http://faculty.wtiau.ac.ir/farzin-samsami/fa