سرپرست معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۵۹۷۴

 

نام و نام خانوادگی: لیلا زارع

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: معماری

صفحه شخصی:  https://faculty.wtiau.ac.ir/leila-zare/fa