مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق

تعداد بازدید:۶۰۰۶

نقش و اهمیت آموزش و ترویج خلاقیت در اقتصاد

منابع انسانی، ثروت و سرمایه‌ی اصلی و اولیه هر سازمان؛ جامعه و یا هر کشوری را تشکیل می‌دهد. بهره‌وری سایر منابع اصلی درگرو تأمین سرمایه انسانی بوده و این بدین مفهوم است که حسن تشخیص و به‌کارگیری کل سرمایه‌ها و منابع قابل‌تجدید و غیرقابل‌تجدید و کلاً بهره‌برداری بهینه از منابع ملی درگرو بلوغ فکری، توان وسعت فکر، اطلاعات و کاردانی افراد آن مجموعه خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان آموزش را مقدمه‌ای برای پیشرفت و کارایی یک ملت دانست. به‌طورکلی آموزش علاوه بر تغییرات مثبت رفتاری تأثیرات دیگری نیز در افزایش بهره‌وری و کار آیی، تحرک اجتماعی، پیشرفت شغلی، گسترش خلاقیت و نوآوری دارد. اغلب کشورها بااهمیت دادن به بخش آموزش انسانی در تخصص و رشته‌های مختلف وجوب آن‌ها در بازار کار سعی در توسعه و پیشرفت همه‌جانبه امور دارند. انسان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمانی متناسب با تغییرات محیط برونی و درونی کشور نیاز به آماده‌سازی و پرورش دارند که این آماده‌سازی با تقویت بینش، دانش و مهارت‌های تخصصی تأمین می‌گردد. این سرمایه‌ها منشان هرگونه تحول و نوآوری هستند. انسان به‌عنوان یک موجود خلاق با تغییرپذیری و تحولات و توانایی‌های بی‌شمار باید تحت شرایط تعلیم و تربیتی قرار گیرد تا توانایی‌های خویش را از شکل بالقوه به بالفعل درآورد. مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق در این مهم نقش بسزا دارد.

بررسی سابقه مراکز تحقیقاتی در رابطه با موضوع مرکز:

اکثر دانشگاه‌های برتر دنیا، مرکز تحقیقاتی مرتبط با اقتصاد خلاق تأسیس کرده‌اند، اما در ایران کمتر با استقبال روبرو بوده است این مرکز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در سال 1396 تأسیس شد و در طول سال پیش موفق به برگزاری اجلاس ملی اقتصاد خلاق گردید. هدف اکثر این مراکز پایش و ارتقا اقتصاد خلاق و انجام امور پژوهشی در این حوزه است. دراین‌بین سازمان‌ها و نهادهای دیگری نیز فعالیت دارند که در ذیل بدان اشاره می‌شود: همچنین، بسیاری از دانشگاه‌های خارج از کشور نیز دارای مراکزی مرتبط با اقتصاد خلاق هستند که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • Centre for Creative Economy - North Carolina's Network for

http://www.centerforcreativeeconomy.com/

  • SWERVE Meetup – Center for Creative Economy

http://flywheelcoworking.com/event/swerve-center-for-creative-economy-2/2016-03-17/

  • History & Mission - Center for Creative Economy

 www.centerforcreativeeconomy.com/history-mission

  • Center for the Study of the Creative Economy, Doshisha University

 csce.doshisha.ac.jp/en/index.html

  • Corzo Center for the Creative Economy | University of the Arts

 https://www.uarts.edu/academics-corzo

  • Center For The Creative Economy – VCUarts

 arts.vcu.edu/center-for-creative-economy

  • NTNU-Cultural & Creative Industries Center

 en.ntnu.edu.tw/p-cclc.php