آرشیو اخبار

روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست

در طول تاریخ همواره اجتماع انسانی در محیط طبیعی شکل و قوام پیدا کرده است؛ از همین روی تعامل انسان با محیط، به اندازه تعاملش با همنوعانش ...