جلسه مدیرکل محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهش و معاون و مدیران پژوهش و فناوری در دبیرخانه هیات امنای استان تهران

۱۹ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۳ کد : ۶۲۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۵
جلسه مدیرکل محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهش و معاون و مدیران پژوهش و فناوری در دبیرخانه هیات امنای استان تهران

به منظور بررسی موارد ویژه پژوهشی امروز مورخ 19 مهرماه 1400 جلسه ای با حضور آقای دکتر مهدی صالحی باروق، مدیر کل محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهش هیات امنای استان تهران و معاون محترم پژوهش و فناوری واحد سرکار خانم دکتر زارع به همراه رییس و معاون مرکز رشد و سرا، روسای  مراکز تحقیقات واحد و  مدیران حوزه ی ستادی در سالن شورای دبیرخانه هیات امنای استان تهران تشکیل شد.

 در ابتدای جلسه خانم دکتر زارع معاون پژهش و فناوری واحد گزارشی از عملکرد 5 سال قبل تا کنون و برنامه های پیش رو ارائه دادند پس از آن مدیران پژوهش اعم از مدیر خدمات پژوهشی، مدیر ارتباط با صنعت و جامعه و مدیر آزمایشگاه و نشر علم گزارش فعالیتهای بخش خود را ارائه نمودند. سپس رییس سرای نوآوری و مرکز رشد گزارشی از فعالیتها از بدو تاسیس تا کنون این مراکز ارائه دادند و به تشریح برنامه های آتی مراکز و استراتژی های اتخاذ شده در راستای افزایش درآمدزایی آنها پرداختند. در آخر مدیران مراکز تحقیقات واحد اعم از مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق و مرکز تحقیقات صنعت و سلامت گزارشی از فعالیتها از بدو تاسیس تا کنون و برنامه های آتی ارائه نمودند.