نکات قابل توجه در سامانه پژوهشیار

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۶ کد : ۶۱۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۹
نکات قابل توجه در سامانه پژوهشیار

با عنایت به اینکه مبنای تاریخ تصویب پروپوزال دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، تاریخ تصویب ثبت شده در سامانه پژوهشیار می باشد، لذا تا هنگامی که تصویر صورتجلسه شورای تخصصی گروه آموزشی در مرحله سه از فرآیند ثبت پروپوزال توسط مدیر محترم گروه تخصصی بارگذاری نگردد، امکان صدور ابلاغیه و ثبت تاریخ تصویب وجود ندارد. لذا خواهشمند است مدیران محترم گروه های تخصصی با عنایت ویژه به این مهم دقت نظر داشته باشند که طی کمتر از سی روز پس از تصویب پروپوزال در شورای گروه نسبت به بارگذاری صورتجلسات در سامانه پژوهشیار و ثبت نهایی آن اقدام نمایند. در همین راستا دانشجو، اساتید راهنما و مشاور، اعضای گروه تخصصی، مدیر گروه تخصصی و شورای پژوهش دانشکده به ترتیب می بایست در اسرع وقت نسبت به ثبت موارد در سامانه پژوهشیار اقدام نمایند.(تاریخ دقیق جزئیات اقدام هر یک از اعضا در سامانه پژوهشیار ثبت می گردد)

  • در مواردی مشاهده گردیده که پروپوزال برخی از دانشجویان در گروه تخصصی به تصویب رسیده، لیکن به دلیل تاخیر در انجام مراحل فرآیند و عدم اقدام به موقع برخی اعضاء، پیشرفت کار در زمان مجاز به مرحله سه(تصویب پروپوزال) نرسیده است و از آنجایی که در سامانه پژوهشیار می بایست طی کمتر از سی روز پس از تصویب پروپوزال در شورای گروه نسبت به بارگذاری صورتجلسه اقدام نمایند، مشکلات متعدد ایجاد گردیده است.
  • جهت اخذ مجوز دفاع در سامانه پژوهشیار لازم است شش ماه از تاریخ تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و یک سال از تاریخ تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری تخصصی گذشته باشد به این علت مدیران محترم گروه های تخصصی نهایت دقت را در ثبت به موقع تاریخ تصویب به عمل آورند.
  •  تغییر تاریخ تصویب پروپوزال به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.
  • مدیران محترم گروه های تخصصی می بایست نسبت به اقدام به موقع اعضای هیات علمی که نقش های مختلفی در سامانه پژوهشیار دارند(راهنما، مشاور، داور، عضو شورا) نظارت و پیگیری نمایند.
  • مدیران محترم گروه های تخصصی می بایست هنگام ارائه موضوع پایان نامه به دانشجویان، جهت ثبت نام در سامانه پژوهشیار اطلاع رسانی نمایند.

حسن اجرای اقدامات ذکر شده بر عهده مدیران محترم گروه های تخصصی می باشد.

کلید واژه ها: گروه محترم گروه مدیران محترم گروه گروه تخصصی تصویب تاریخ تصویب تصویب پروپوزال تصویب پروپوزال دانشجویان تخصصی محترم گروه تخصصی