برگزاری چهارمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز دکترای تخصصی در واحد تهران غرب شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۵ کد : ۶۱۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۱
برگزاری چهارمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز دکترای تخصصی در واحد تهران غرب شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین دوره جلسات پیش دفاع متمرکز دکتری از تاریخ 1400/06/27 لغایت 1400/07/28 در واحد تهران غرب به عنوان واحد میزبان برگزار می گردد. در این دوره برگزاری حضور فیزیکی دانشجو در محل واحد دانشگاهی انتخابی الزامی می باشد. 

جلسات پیش دفاع متمرکز دکتری دانشجویان با توجه به رشته و گرایش ایشان در دانشکده مربوطه برگزار می گردد.