انتشار کتاب با عنوان زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی مواد(متالوژی) تالیف دکتر عالمی

کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی مواد(متالورژی) با تالیف دکتر مینو عالمی و دکتر محمدحلالی در انتشارات دانشگاه صنعتی شریف چاپ شده و در دسترس دانشجویان قرار می گیرد.
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۷ کد : ۵۹۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۶
انتشار کتاب با عنوان زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی مواد(متالوژی) تالیف دکتر عالمی

کتاب زبان تخصصی متالوژی برای یک درس ۲ واحدی زبان تخصصی دوره کارشناسی رشته مهندسی علم مواد توسط موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف چاپ شده است. مولفان این کتاب خانم دکتر مینو عالمی ،دانشیار گروه اموزش زبان انگلیسی واحد تهران غرب و اقای دکتر  محمد حلالی دانشیار دانشکده متالوژی دانشگاه صنعتی شریف  می باشند.