انتشار کتاب با عنوان انگلیسی برای مهندسی کامپیوتر تالیف دکتر عالمی و دکتر بابایی

کتاب زبان تخصصی کامپیوتر با تالیف دکتر مینو عالمی و دکتر پیمان بابایی در انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چاپ شده و در دسترس دانشجویان قرار می گیرد.
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۴ کد : ۵۹۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۴
انتشار کتاب با عنوان انگلیسی برای مهندسی کامپیوتر تالیف دکتر عالمی و دکتر بابایی

کتاب زبان تخصصی کامپیوتر برای یک درس ۲ واحدی زبان تخصصی دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر توسط نشر علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران غرب چاپ شده است. مولفان این کتاب خانم دکتر مینو عالمی ،دانشیار گروه اموزش زبان انگلیسی و اقای دکتر پیمان بابایی استادیار گروه مهندسی کامپیوتر واحد تهران غرب می باشند.