ابلاغ آیین نامه طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی)

۱۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۲ کد : ۵۲۷۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۲۳
ابلاغ آیین نامه طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی)

آیین نامه طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی)» با هدف بالابردن کیفیت فعالیت های پژوهشی دانشگاه، انجام پژوهش های بنیادی اصیل و متمرکز، انجام پژوهش های مرجعیت ساز علمی، کاربردی حل مسأله، اقتدارآفرین ملی و مأموریت گرا، کمک به تجاری سازی و درآمدزایی از نتایج و دستاورد طرح ها و جذب منابع پژوهشی خارج از دانشگاه برای حمایت و انجام طرح های پژوهشی از طرف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ گردید. خلاصه ای از مفاد این آیین نامه بشرح ذیل می باشد:

 • اعضای هیأت علمی واحد دانشگاهی می توانند به طور هم زمان در اجرای یک طرح درون دانشگاهی و دو طرح مشترک به عنوان مجری/مدیر و در اجرای یک طرح به عنوان همکار مشارکت داشته باشند به طوری که مجموع ساعات تحقیق آنان بیش از 100 ساعت در ماه نشود.
 • در خصوص اعضای هیأت علمی که به عنوان مأمور به واحد دانشگاهی دیگری منتقل می شوند، ارائه طرح (درون دانشگاهی/مشترک) صرفاً در واحد مقصد امکان پذیر است.
 • آن دسته از اعضای هیأت علمی که در مرخصی بدون حقوق یا در مأموریت مطالعاتی به سر می برند، مجاز به شروع طرح جدید پیش از حضور دوباره در واحد مربوط نیستند.
 • طرح های پژوهشی باید براساس رویکردهای تجاری سازی و درآمدزایی، اختراع و اکتشاف، نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی، نوآوری، تولید علم یا تکمیل آن، شناسایی مسائل و حل مشکلات واحد دانشگاهی باشد.
 • در صورت نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی فراتر از توانمندی های مرکز/واحد دانشگاهی، اولویت مصرف بودجه آزمایشگاهی طرح در سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد و سپس شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد واحدهای دانشگاهی است.
 • در صورتی که امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز در این مراجع موجود نباشد، صرف هزینه و استفاده از امکانات سایر مؤسسات یا سازمان ها قابل قبول خواهد بود.
 • برای هر طرح درون دانشگاهی بالای 100 میلیون ریال باید یک ناظر توسط مرجع تصویب کننده طرح انتخاب شود. ناظر طرح از نظر رتبه علمی باید بالاتر از مجری طرح باشد و در موارد استثنایی و شرایط خاص در صورت هم رتبه بودن باید فعالیت و سوابق پژوهشی بیشتری داشته باشد. داور طرح پژوهشی در صورت تأیید طرح و پس از انعقاد قرارداد می تواند به عنوان ناظر در روند اجرای طرح همکاری داشته باشد. طرح هایی که مجری آنها دارای رتبه علمی استادی یا دانشیاری هستند، نیاز به ناظر ندارند.
 • گزارش دوره ای (شامل 50 درصد از پیشرفت طرح) و نهایی باید طبق برنامه زمان بندی طرح توسط مجری هم زمان در اختیار ناظر و حوزه پژوهش و فناوری/علمی قرار گیرد و مجری موظف است پس از گرفتن تأییدیه آن را به حوزه پژوهش واحد ارائه دهند.
 • در طرح هایی با رویکرد شناسائی مسائل و حل مشکلات واحد دانشگاهی لازم است نتایج حاصل از طرح ابتدا توسط معاونت سفارش دهنده طرح و سپس توسط شورای پژوهش و فناوری/علمی واحد مورد تأیید قرار گیرد.
 • مقاله حاصل از طرح باید به نام مجری/مدیر طرح به عنوان نویسنده مسئول تحت عنوان واحد دانشگاهی و همکاران طرح به چاپ برسد. درج افراد غیر از همکاران طرح در مقاله باید به تأیید شورای پژوهش و فناوری/علمی واحد برسد. اخذ شناسه DOI به تنهایی برای اعلام خاتمه طرح کافی نیست و باید نسخه چاپ شده آن در آرشیو مقاله های مجله موجود باشد. زمان انتظار به منظور چاپ مقاله به عنوان مدت اجرای طرح محسوب نمی شود و به این منظور نیازی به تمدید قرارداد نیست.
 • اعضای هیأت علمی حق التدریس، مدعو و اعضای مراکز رشد مستقر در واحد دانشگاهی در صورت تأیید کتبی صلاحیت علمی و اجرایی آنها توسط معاون پژوهش و فناوری/علمی واحد و همکاری حداقل یک نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت یا نیمه وقت می توانند مدیریت طرح را برعهده گیرند. حسب ضرورت طرح می تواند بیش از یک مدیر داشته باشد.
 • مالکیت مادی و معنوی نتایج پژوهش براساس قرارداد با کارفرما تعیین می شود و چنانچه قابل ثبت حقوقی و علمی باشد، باید طبق توافق مندرج در قرارداد به نام کارفرما و واحد دانشگاهی ثبت شود. اعتبار علمی، حق استفاده از نتایج پژوهش و منافع مادی آن متعلق به کارفرما، واحد دانشگاهی، مدیر و همکاران طرح در چارچوب آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه است.
 • امتیاز پژوهشی مدیر و همکاران طرح پژوهشی طبق آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی و تغییرات بعدی آن محاسبه می شود.
 • واحدهای دانشگاهی می توانند زیرنظر رئیس واحد تیم های پروژه یاب متشکل از مسئول طرح های برون دانشگاهی واحد دانشگاهی و سه نفر از افراد صاحب نفوذ و دارای توانایی های لازم جهت ایجاد ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب و نسبت به پروژه یابی اقدام کنند.
 • تأمین به ترتیب 50 و 100 درصد هزینه های پایان نامه و رساله های مرتبط با طرح از محل برداشت اعتبارات طرح های مشترک و برون دانشگاهی بلامانع است.
 • مالکیت و حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان طرح ها (دورن دانشگاهی/مشترک) و نتایج آنها در چارچوب مقررات دانشگاه و رعایت حقوق دانشگاه در همه زمینه ها الزامی است.

ضمناً این آیین نامه در بخش بخشنامه های پژوهشی/طرح پژوهشی جهت دسترسی اعضای محترم هیات علمی موجود می باشد.