آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم بررسی و ارزیابی ماموریت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرم های فرصت مطالعاتی
فرم بررسی و ارزیابی شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشورفرم های شرکت در کنفرانس
فرم شماره ۱ کارآموزیفرم های کارآموزی
طرح توجیهی تالیف کتابفرم های انتشار کتاب
فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم های فرصت مطالعاتی
فرم درخواست تشویق مقالاتفرم های تشویق مقالات
فرم صفر طرح پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
فرم پروپوزال رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
راهنمای سامانه پایش آزاد و پژوهشیارفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم شرکت در کنفرانس داخلیفرم های شرکت در کنفرانس
فرم ساعات حضور کارآموز در محل کارآموزیفرم های کارآموزی
طرح توجیهی ترجمه کتابفرم های انتشار کتاب
گزارش سه ماه فرصت مطالعاتیفرم های فرصت مطالعاتی
فرم تایید تشویق مقالهفرم های تشویق مقالات
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
فلوچارت تصویب پروپوزال رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
شیوه نامه اخذ رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
راهنمای اخذ پایان نامه تا دفاعفرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزیفرم های کارآموزی
فرم بررسی کتابفرم های انتشار کتاب