آئین نامه ها و فرم ها

آئین نامه های پژوهشی

 

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور

73/38673

93/2/24

شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان  دانشگاه آزاد اسلامی

81/404397

92/7/12

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

87/352676

92/10/22

متمم بخشنامه شماره 87/352676 مورخ 92/10/22 شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

87/25426 93/2/10

بخشنامه به روز رسانی فهرست نشریات بی اعتبار و متمم پرداخت حق التشویق مقالات علمی

70/22598 94/4/8

بخشنامه شیوه درج نام واحد دانشگاهی در مقالات علمی ( فارسی و لاتین )

73/299920 92/9/9

آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

70/31304

94/5/19

دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرحهای پژوهشی

 

 

معرفی برخی از پایگاه های علمی و کنفرانس ها

 

 

بخشنامه پشتیبای و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و اساتید

81/54956

93/5/29

بخشنامه بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان

70/58661

93/6/12

بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

70/70112

94/9/18

فهرست کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور

73/66488 94/9/4

دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

70/52694 94/7/22

استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

73/60101 93/3/25

بخشنامه فرصت های مطالعاتی

70/4078 95/1/25

شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی ، ادبی و هنری دانشجویی

73/457004 91/12/23

اساسنامه انجمن های علمی ادبی و هنری

   
گزارش JCR 2015    
پایگاه های معتبر جهت بررسی اعتبار مجلات    

 

آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون )

آیین نامه اعطای نشان ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به پژوهشگران برتر

بخشنامه تاسیس مراکز تحقیقاتی

بخشنامه شرکت در همایش های بین المللی معتبرخارجی

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضا هیات علمی

آیین نامه طرح های پژوهشی

دستور العمل برگزاری همایش های علمی  پژوهشی

دستور العمل نحوه پرداخت حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی

برگزاری همایشهای بدون مجوز کمیسیون

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ماکیت فکری ( معنوی )

بخشنامه پژوهانه مورخ 95/4/14

فرم جدید درخواست تعیین حق التشویق و امتیاز پژوهشی به منظور ارائه مقاله

فراخوان طرح های مشترک ایران و روسیه

فایل صفر طرح های پژوهشی

فرم درخواست ارزیابی اظهار نامه اختراع در دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آبان 1395

فرم الزامی تعهد نویسندگان مقالات

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی آذر 1395 - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

فهرست مجلات نا معتبر و جعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تا مورخ 95/11/5

فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به بهمن ماه 95

بخشنامه ثبت اطلاعات اعضا هیات علمی در سامانه جامع پژوهش و فناوری

بخشنامه الزام استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد.

درخواست ارزیابی اظهارنامه اختراع در دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست همایش های موسسات نامعتبر

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار آبانماه 95
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به بهمن 1395

بخشنامه صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی

بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد.

لیست مجلات بی اعتبار و جعلی منتهی به بهمن 95

جدول شماره 5

فرم اعلام هزینه کرد بودجه پژوهشی

بخشنامه جدید تشویق مقالات علمی

فرم های تشویق مقالات