کارکنان

تعداد بازدید:۷۴۷۲

سعیده قربانیان

مسئول امور پایان نامه‌ها

 


ابراهیم مهری

رئیس اداره باشگاه پژوهشگران جوان

 

 

الهام رضایی

کارشناس امور پایان نامه‌ها

 

 

فرزانه جنیدی

کارشناس ارتباط با صنعت و جمعه

 

 

مومنا مومنی هروی

کارشناس امور پژوهشی- طرحهای پژوهشی و تشویق مقالات

 

گیتا حیدری

کارشناس پژوهش