اعضاء باشگاه

 

  نام و نام خانوادگی مقطع رشته
  نفیسسه احمدی دکترای ریاضی
  امیر حسین امین قاشقای دبیرستان ریاضی فیزیک
  پویا گودرزی کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
  محمد ربیع زاده کارشناسی ارشد مهندسی برق
  عصمت سوادی دکترا الهیات
  علی محمودی درخش کارشناسی فناوری اطلاعات
  طاهره امجدیان دکترای تخصصی تغذیه
  بهاره اگاهی دکترای تخصصی ریاضی –انالیز عددی
  مهران علی نژاد کارشناس ارشد مهندسی گاز
  معصومه لطیف کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر
  نرگس نعمتی پور کارشناس ارشد مهندسی معماری
  فرخنده نزاکتی پور کارشناس ارشد مطالعات اسیای میانه
  فرناز حسین زاده دکترا فیزیک  کاربردی
  علیرضا زنجانی جم دکترای تخصصی مهندسی پلیمر
  احسان باشوکی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
  مهدی فرامرزی کارشناس ارشد مهندسی برق
  ملیکا اسادات افتخاریان کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  عیسی احمد علیدخت دکترای تخصصی فوتونیک
  سیامک حسین زاده دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
  مسعود مرادی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
  حسین ورعی دکترای تخصصی مهندسی عمران
  مانا خوشکام دکترای تخصصی برنامه ریزی
  امید نادری کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  الهه اکبر نژاد دکترای تخصصی فیزیک
  ایدا شهریاری کارشناس کشاورزی
  میلاد کریمی کارشناسی ارشد معماری
  حسین شیر محمدی کارشناسی مهندسی صنایع
  شیوا جهانگیری کارشناسی حسابداری
  هاجر شیری دکترای تخصصی مدیریت اموزشی
  سعید دانایی دکترای تخصصی دکترای مهندسی مکانیک
  المیرا فرجی کارشناس ارشد مهندسی معماری
  علی محمد صغیری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  الهه پور نجاتی کارشناسی معماری
  مریم کریمی دکترای تخصصی فوتونیک
  رحمان شریف زاده دکترای تخصصی فلسفه
  منصور عزیزی کارشناسی ارشد مهندسی برق
  مرضیه پاک نژاد کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  زهره سادات جبراییلی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  شاداب شادمانی کارشناسی ارشد مدیریت
  شبنم ریاحی نمین کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  قاسم کیخسروی دکترای تخصصی جغرافیا
  شیوا بابا گپ پور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
  حامد میر کاظمی کارشناسی حسابداری
  مریم پهلوانی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
  ارمین دانش نژاد کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  سعید رضایی کارشناس ارشد هوش مصنوعی
  شیدا لطیفی کارشناسی مهندسی  مکانیک
  حامد تورنه کارشناس حسابداری
  شیوا توتونچی کارشناس ارشد مهمندسی معماری
  زینب محمدی دکترای تخصصی هواشناسی
  مصطفی دوللو کارشناسی مهندسی برق
  پیمانه شیرازی کارشناسی مهندسی شیمی
  راضیه فولادی سپهر دکترای تخصصی زبان وادبیات فارسی
  علی اریا دوست کارشناس مدیریت جهانگردی
  نرگس رجبی کارشناس مدیریت جهانگردی
  فرشته غمامی کارشناسی مهندسی صنایع
  مهدی سرکاری کارشناسی مهندسی مکانیک
  نسترن بافنده دکترای تخصصی فیزیک کاربردی
  مهسا  سادات حمصی دکترای تخصصی ریاضی
  یحیی امین نیری کارشناس ارشد مدیریت گمرک
  علی حاجی الیاسی کارشناس مهندسی عمران
  فاطمه غفاری کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  هدیه مجاوری اگاه کارشناس مهندسی معماری
  محمد امین مجاوری اگاه کارشناس مهندسی مکانیک
  مائده علمی کارشناس مهندسی صنایع
  مرضیه قاسمی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  علیرضا مرشدی کارشناس مهندسی عمران
  فاطمه بهرامی نژاد دکترای تخصصی مهندسی معماری
  محمد امین مد کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  سپیده گلگون کارشناس ارشد هنر
  سید احمد بهشتی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی
  یاسمن البرز ارشناسی مهندسی برق
  نیلوفر قطب الدین کارشناس ارشد معماری
  شهاب شادمانی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
  مهیار کاویانی کارشناس ارشد مهندسی معماری
  پریسا جمهور کارشناس ارشد مهندسی معماری
  سینا اسلامی کارشناسی مهندسی صنایع
  گل گونه بادامی کارشناس ارشد مهندسی معماری
  سید حجت بزاززاده کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
  غلامرضا احمدی کارشناس ارشد روانشناسی
  مهنا نیک بین دکترای تخصصی مدیریت برنامه ریزی
  حدیث چمانچی کارشناس ارشد مهندسی معماری
  فریبا عوض زاده کارشناس ارشد فیزیک هسته ای
  علیرضا عرب عامری دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
  حامد جعفریان کارشناس ارشد مهندسی معماری
  قادر حسین زاده دکترای تخصصی نانو تکنولوژی
  سارا حکیم پور کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  امیر حسین طیبی کارشناس ارشد رق
  لعیا دژم دکترای تخصصی فیزیک
  احمد ابو الحسنی دکترای تخصصی مدیریت
  فاطمه زائری کارشناسی مهندسی معماری
  زهرا مالمیر کارشناسی مهندسی معماری
  مهدیه بیات کارشناسی مهندسی معماری
  زهرا حیدری کارشناسی مهندسی معماری
  طلوع حسین ناظر کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  علیرضا سیادتان دکترای تخصصی مهندسی برق