اخبار

عضویت در تیم رباتیک

<p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">تیم رباتیک دانشگاه در نظر دارد از بین دانشجویان رشته های مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک اقدام به عضوگیری نماید. </span></p>

ادامه مطلب

منشور اخلاق پژوهش

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; color: #000000;">به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش، دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منشور و موازین اخلاق پژوهش را سرلوحه فعالیت های پژوهشی خود قرار می دهند. </span></p>

ادامه مطلب