اخبار - آرشیو

عضویت در تیم رباتیک

<p><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">تیم رباتیک دانشگاه در نظر دارد از بین دانشجویان رشته های مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک اقدام به عضوگیری نماید. </span></p>

ادامه مطلب