جلسه آشنایی با آزمایشگاه محاسبات سریع

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۲ کد : ۶۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۸۱

جلسه آشنایی با آزمایشگاه محاسبات سریع در مورخ 18/5/95 با حضور مدیران گروه در ساختمان ستاد برگزار گردید وکارشناسان شرکت سورین به شرح عملکرد این آزمایشگاه پرداختند