اطلاعیه معاونت پژوهش در خصوص فرم جدید درخواست تعیین حق التشویق و امتیاز پژوهشی به منظور ارائه مقاله

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۲۰:۵۶ کد : ۶۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۳۰

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان می رساند برای دریافت فرم  جدید درخواست تعیین حق التشویق و امتیاز پژوهشی می توانند به قسمت آئین نامه ها در وب سایت معاونت پژوهشی مراجعه کنند. بدیهی است مقالات ارائه گردیده خارج از شرایط تعیین گردیده قابل ارزیابی و پاسخ نخواهد بود.