برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۴ کد : ۲۴۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۸۳۰
برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

 

کارگاه مقاله نویسی انگلیسی با مشارکت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب

برگزار گردید .

مخاطبان
 دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تمامی رشته ها
اهداف دوره:
علیرغم اینکه اکثر دانشجویان ایرانی چنین تصور می کنند که توانایی آنها در نگارش متون انگلیسی در سطح قابل قبولی است، گاهی مشاهده می شود فراگیران زبان انگلیسی در سطوح مختلف و حتی فارغ التحصیلان کارشناسی و بعضاً کارشناسی ارشد رشته های مختلف و حتی رشته زبان انگلیسی در نگارش متون عمومی و یا علمی به زبان انگلیسی تبحر لازم را ندارند. این موضوع ضرورت تشکیل دوره هایی که فراگیران را با زیرساخت های نگارش به زبان انگلیسی به روش علمی آشنا سازد، بیش از پیش آشکار می سازد. هدف این دوره ها، ارتقای سطح دانش و توانایی نوشتاری فراگیران به زبان انگلیسی و آشنا ساختن آنها با اصول و روشهای نگارش متون علمی و افزایش مهارت Writing در زبان انگلیسی است؛ به طوریکه فرد بتواند متنی بنویسد که در آن ایده ها و نظرات خود را به خوبی بیان کرده و با خواننده ارتباط مناسبی برقرار کند. اهمیت تقویت نگارش در زبان انگلیسی برای زبان آموزان نمود تازه ای پیدا کرده است؛ زیرا در دنیای امروز، برای انتشار آثار علمی خود ناگزیر به نوشتن هستند و این امر مستلزم یادگیری این مهارت زبانی است. در این دورۀ آموزشی، ابتدا از آمادگی های قبل از نوشتن و جمع آوری ایده ها صحبت شد. سپس نحوه ساخت جملات و پاراگراف ها و ارتباط بین بخش های مختلف متن توضیح داده می شود. مطالب مربوط به چگونگی نوشتن مقدمه و خلاصه و در انتها جمع بندی های کلی و خطاهای متداول بیان می شوند. ساختار شناسی متن، نوشتن جملات ساده و کوتاه و گسترش و تبدیل آنها به جملات پیچیده و طولانی تر و … نیز آموزش داده خواهد شد.

ویژگی های دوره:
 قابل استفاده برای فراگیران با دانش زبان انگلیسی در سطح متوسط
 قابل استفاده برای فراگیران مشتاق تالیف و نگارش به زبان انگلیسی
 

 ایجاد توانایی در امر انتشار آثار علمی و ادبی در سطح بین المللی